A

Kulüp Hakkında


Birim

Veteriner Fakültesi


Amaç

a) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin toplumsal, kültürel ve mesleki gelişmelerine yardımcı olmak, b) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarını korumak, c) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin Atçılık sporunu öğretmek, konusu atçılık ve binicilik sporu olan uygulamalı kurslar düzenlemek ve yayın yapmak, d) Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin topluluk imkânları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak Atı tanımak, Ata yaklaşmak, At tımarlamak, At besleme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, e) Atlı geziler, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak, f) Üyeler arasında sosyal bağların gelişmesini sağlamak amacı ile toplantı, eğlence, geziler düzenlemek, g) Ulusal ve Uluslararası etkinlikler düzenlemek, h) Ulusal ve Uluslararası faaliyetlere katılmak, i) Atatürk Üniversitesi akademik birimlerinde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuş olan diğer kulüpler ile hem kendi amaçları doğrultusunda hem de üniversitemizde kardeşlik ve paylaşma ortamı oluşturmak adına yakın ilişkilerde bulunmak ve ortak faaliyetler düzenlemek, j) Yasal olarak binicilik ve atçılık işlerine bakan devlet kurumları ile yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusu gerek yerel- bölgesel gerekse ülke çapında iş birliği yapmak, k) 2860 sayılı yardım toplama kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak bağış alır ve verir. Koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul eder


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. EKREM LAÇİN


Başkan

Oğuzhan YILMAZ


Başkan Yardımcısı

Ahmet Emin YILMAZ


Takip Edin