İ

Kulüp Hakkında


Birim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Amaç

Türkiye'nin genç dinamiklerini farklı illerden bir araya getirip; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde; Ekonometri, İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme bölümleri başta olmak üzere tüm üniversite bölümlerine yönelik yapılacak olan sosyal faaliyetler ve bilgilendirme konferansları yaparak üniversite öğrencilerinin araştırma, geliştirme, proje oluşturma, staj olanakları bulma ve akademik alanda kendilerini geliştirmek için; bir araya gelmiş olan bir topluluktur. “Ağaç yaşken eğilir.” Felsefesiyle üniversite öğrencilerinin mezun olmadan olgunlaşmaIarını sağlamak birincil amacımızdır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör.Dr. OĞUZHAN ÖZDEMİR


Başkan

Selim MORKOÇ


Başkan Yardımcısı

Aycan TÜRK


Takip Edin