A

Kulüp Hakkında


Birim

Hukuk Fakültesi


Amaç

*Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda sosyal bilimlerin alanına giren konuların araştırılması ve tartışılması için akademik programları tamamlayıcı nitelikte bir ortam oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu amaç doğrultusunda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri kültürel etkinlikleri düzenlemek. *Öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya özendirmek ve öğrencilerin kendilerini geliştirecek faaliyetlere uygun zemin hazırlamak. *İş dünyası, öğrenciler ve çeşitli üniversitelerde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri arasında bir diyalog ortamı hazırlamak ve bu maksatla gazete, dergi, mecmua vb. yayınlar çıkarmak. *Yabancı dil, bilgisayar ve benzeri mezuniyet sonrası hayati öneme sahip olan yetenekleri öğrenim süresi boyunca kazandırmak amacıyla ilgili kursları açılmasına zemin hazırlamak. *Mezunlar ve öğrenciler arasındaki bağın kurulmasına ve geliştirilmesine çalışmak. *Ata-Gençlik Hukuk Kulübü, faaliyetlerinde Atatürk Üniversitesinin akademik itibarını zedeleyecek, fiziki ortamına zarar verecek veya akademik hayatını aksatacak faaliyetlerde bulunamaz. Ayrıca, siyaset, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımına taraftar olamaz ve faaliyetlerini bu kriterler üzerine oluşturamaz. *Kulüp, amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği ve gerçekleştirmiş olduğu faaliyet raporlarını hazırlar ve bunları kulüp arşivinde saklar. Kulüp arşivi, akademik danışman öğretim üyesisin fakültedeki odasında korunur.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan SAVAŞCI TEMİZ


Başkan

Beyza SAĞLAM


Başkan Yardımcısı

Tarık Buğrahan YILMAZ


Takip Edin