ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
A

Kulüp Hakkında


Birim

Su Ürünleri Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi bünyesinde ve/ya dışında yapılacak olan ders ve etkinlikler ile öğrencilerin ekosistem ve çevre bilinci ile yetişmesine katkıda bulunmak. Maddi ve manevi değerlere saygılı, diğer insanlara faydalı, çevreci kişilikler oluşturmak maksadıyla faaliyetler yaparak gençleri hem bir araya getirmek hem de kişisel gelişimlerine faydalı olmaya çalışmak. Üniversitemizin toplumsal alanda tanıtımına destek olmak. Ahlak, erdem, yardımseverlik, kardeşlik, samimiyet, çalışkanlık ve başarı kavramlarına uygun olarak hareket etmek ve yine bu kavramlara uygun olarak üniversite mensuplarına kültürel, sportif ve akademik anlamda destek verecek çalışmalar yapmak. Doğa gezileri, sportif faaliyetler, kariyer buluşmaları gibi aktiviteler yaparak üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan alanları keşfetmek ve bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek. Faaliyet alanına giren konularda yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversite, kurum ve/ya sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olmak, ortak faaliyetler düzenlemek ve yapılan faaliyetlerin yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaşmasını sağlamak. Gerçekleştirilecek çalışmalarla Atatürk Üniversitesi bünyesinde, öğretim elemanları, okul yönetimi, personel ve öğrenciler arasındaki iletişim ve işbirliğini geliştirmek.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Doç.Dr. Gökhan ARSLAN


Başkan


Başkan Yardımcısı

Rozerin AY


Takip Edin