T

Kulüp Hakkında


Birim

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı


Amaç

Türk halk müziği kültürüne ve bu kimliğe ait olan gelenek-görenekleri sürdürmek, halk müziğini aslına uygun biçimiyle icra etmek, geliştirmek, yaymak ve yaşatmak. Bölgemizde hâlen bâkir ezgilerin varlığı bilgisinden hareketle bu ezgilerin de gün yüzün çıkarılmasına ve kültür hafızamıza kazandırılması ile ilgili çalışmalara katkı sunmak, Öncelikle Üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerin sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak. Özellikle Üniversite-Şehir buluşmasına yönelik etkinlikler düzenlemek. Bu amaç doğrultusunda hiçbir siyası görüş ve faaliyet teşkil etmeden ülkemizin çeşitli bölgelerinde konserler vermek, küçük tanıtım seminerleri vermek, ilk, orta ve lise öğrencilerini kendi öz müzikleri ile buluşturacak etkinlikler düzenlemek ve üniversitemiz bünyesinde eğitim gören öğrencilerin sosyal-kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Ömür KARACA


Başkan

Fırat HEKİM


Başkan Yardımcısı


Takip Edin