H

Kulüp Hakkında


Birim

Hukuk Fakültesi


Amaç

Öğrenci kulübümüz Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Bahar KÜPE


Başkan

Ertuğrul Burak SAYILAN


Başkan Yardımcısı

Veysel ALĞAN


Takip Edin