S

Kulüp Hakkında


Birim

Tortum Meslek Yüksekokulu


Amaç

1. Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve medya alanında etkinliklerde bulunarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak. 2. Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal çalışmalarda aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasına ve bu yolda yapılacak her türlü aktiviteye destek olmak 3. Atatürk Üniversitesi Tortum Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katılım yaptığı tüm faaliyetlerin yer aldığı Tortum MYO e-bültenin oluşumunda aktif görev alarak sanat ve medya, bası ve yayım alanında ürün verebilmek 4. Atatürk Üniversitesi akademik birimlerinde ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak kurulmuş olan diğer kulüpler ile hem kendi amaçları doğrultusunda hem de üniversitemiz de kardeşlik ve paylaşma ortamı oluşturmak adına yakın ilişkilerde bulunmak ve ortak faaliyetler düzenlemek, 5. İç ve dış paydaşlar işbirlikleri ile Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen kongre, seminer, sempozyum, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Sanat ve Medya Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Işıl Nehir YILMAZ


Başkan

Enise Sumru ARINCI


Başkan Yardımcısı

Abdullah Yasir UZUN


Takip Edin