A

Kulüp Hakkında


Birim

Mühendislik Fakültesi


Amaç

Amaç ve Faaliyetleri MADDE 3–(1) Kulübün amacı, üretken, genç bir nesil yetiştirmek ve onlara teknolojinin iyi yönlerini gösterip yapabileceklerinin sınırsız olduğunu kavratmak ve teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için düzenlenen seminer, konferans, eğitim ve projelerle hem bireysel, hem de kolektif becerilerini geliştirebilecekleri bir üretim ortamı sağlamaktır. (2) Doğu Anadolu’da Yazılım ve Robotik Kültürü oluşturmak için çalışmak. Türkiye Cumhuriyeti’ne tüketen bir toplum değil, üreten bir toplum kazandırmaktır. (3) Kulüp olarak teknoloji alanına yeni bir boyut kazandıran, farklı açıdan bakabilen, teknolojinin büyümesine ve gelişmesine doğrudan katkı sağlayabilen, ülke teknolojisine yön verebilen bireylerin yetiştiği, ekip ruhuna sahip, inovatif bir öğrenci kulübü olmaktır. (4) Kulüp ayrıca, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak amacıyla, kurduğu ve kuracağı takımlar vasıtasıyla, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak daima zirveyi hedefler ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder. (5) Kulüp, kuruluş amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur: (a)Kulüp, köy-şehir ayrımı yapmadan, eğitim kurumlarında tamamen gönüllü olarak robotik kodlama eğitimleri düzenler. (b) Kulüp, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine ve yasalara uygun tutum ve davranış sergileyen, kurum(siyasi partiler hariç), kuruluş ve kulüplerle amacını gerçekleştirmeye yönelik işbirliği faaliyetlerinde bulunabilir. (c) Kulüp, her yıl Atatürk Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen Bahar Döneminde Robot Günleri düzenler. Bu bağlamda, yenilikçi kategoriler geliştirir ve ülke genelinden katılımın sağlanması için çalışır. Robot Günleri Etkinliği kapsamında, alanında uzman kişiler tarafından, halkı eğitici ve bilgilendirici konferanslar verilmesini sağlar. (d) Kulüp, sosyal nitelikte, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. Bülent ÇAVUŞOĞLU


Başkan

Oğuzhan AKAR


Başkan Yardımcısı

Mustafa SOYDAN


Takip Edin