E

Kulüp Hakkında


Birim

Edebiyat Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde 2021-2022 sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, akademik ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesinin düzenlenmesini, bu yolla fakülte öğrencileri arasındaki kaynaşmayı arttırmayı ve hem üniversitemizi, hem de fakültemizi tanıtarak, eğitsel ve sosyal yaşam açısından daha çok istenen üniversite ve fakülte haline getirmeyi amaçlar.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Arş.Gör.Dr. Alper İPLİKCİ


Başkan

Muhammet GÜNDÜZ


Başkan Yardımcısı

Semiha HACİÖMEROĞLU


Takip Edin