G

Kulüp Hakkında


Birim

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi


Amaç

Ahlâkî ve kültürel bir kalkınma atmosferi içinde; tütün(sigara), alkol ve madde bağımlılığı gibi toplumun ve gençliğin beden ve ruh sağlığını tahrip eden bağımlılıklar yanında, kumar, internet ve teknoloji bağımlılığı gibi gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek, amacı ile kurulmuştur.Kulüp bu çerçevede bağımlılıklarla mücadele etmek üzere, toplumun bilinç, güç ve kaynaklarını harekete geçirir; insan onur ve saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda desteğe muhtaç insanlara yardım etmek ve toplumun bağımlılıklarla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Prof.Dr. Ali Sinan BİLGİLİ


Başkan

Muhammed Emin AKSU


Başkan Yardımcısı


Takip Edin