H

Kulüp Hakkında


Birim

Aşkale Meslek Yüksekokulu


Amaç

Akademik danışmanlar kulüp amacının gerçekleştirilmesiyle yükümlüdür. Kulübün her türlü faaliyetlerinin hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Bu amaçlar doğrultusunda kulüp öğrencilerine yardımcı olurlar. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kültür hizmetleri şube müdürlüğünde faaliyetlerin düzenlenmesini belirleyen çalışma esaslarını hazırlanmasına yardımcı olur.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Pınar ŞENDİKİCİ


Başkan

Yasincan HÜSGÜNEL


Başkan Yardımcısı


Takip Edin