ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
B

Kulüp Hakkında


Birim

Edebiyat Fakültesi


Amaç

Kütüphane ve enformasyon bilimi alanında ve alanı ile ilişkili disiplinlerarası konularda bilgi ve becerilerini geliştirmek; akademik deneyimlerini gerçek hayatta uygulama yeteneklerini pekiştirmek; takım çalışmasıyla iş birliği yapma, organize etme, yönetme ve iletişim kurma yeteneklerini güçlendirmek; proje üretmek ve uygulamak; bilgi konusu ile ilgili paydaşlarla (kütüphane, arşiv, müze, mesleki dernekler, özel sektör) iş birliği yapmak ve bu paydaşlarla kariyer etkinlikleri düzenlemek; bilgi, düşünce ve deneyimlerini iç ve dış paydaşlarla paylaşabilecekleri tartışma platformlarına olanak sağlamak; bilgi merkezleri, öğrenciler ve çeşitli üniversitelerde bilgi ve belge yönetimi alanında faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri arasında bir diyalog ortamı hazırlamak ve bu maksatla gazete, dergi, bülten vb. yayınlar çıkarmak; faaliyetlerini sunabilecekleri web sayfası oluşturmak ve faaliyetleri arşivlemek; akademik eğitimleri boyunca mesleki alanları ile ilgili çeşitli beceri ve yetkinliklerini destekleyecek nitelikte söyleşi, panel, konferans vb. toplantıları düzenlemek; film gösterimi, şiir dinletisi, konser, gezi gibi etkinlikleri yürütmek; kampanyalara (kitap, okuma vb.) önderlik etmek, sosyal ve kültürel aktiviteleri gerçekleştirmek üzere faaliyetler yürütmek; bölüme yeni gelen öğrencilerin adaptasyonunu kolaylaştırma yönünde etkinlikler düzenlemek.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Nermin ÇAKMAK


Başkan

Aycan AKDİ


Başkan Yardımcısı

Mehmet TURAN


Takip Edin