Ö

Kulüp Hakkında


Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi


Amaç

Öncü Sağlık Kulübü; Tüm bireylerin ömür boyu sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için Beslenme ve Diyetetik, Ebelik ve Çocuk Gelişimi bölümlerinin ilkeleri doğrultusunda daha sağlıklı bireyler oluşmasına katkıda bulunmayı amaç edinir. Bunun dışında alt maddeler halinde; 1. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde tüm üniversite öğrencilerini ortak bir çatı altında toplamayı, 2. Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve öğrenciler arasındaki diyaloğun geliştirilmesini sağlamayı, 3. Sorunlara yapıcı çözümlerin bulunmasını sağlamayı, 4. Bilimsel etkinliklerin yanı sıra sosyal etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek sağlamayı, 5. Amaçlar doğrultusunda mesleki dernekleri, mesleki birlikleri, mesleki alanındaki konularla ilişkili dernekler, vakıflar ve birlikler ile öğrencilerin ilişkilerinde koordinasyonu sağlamayı, 6. Uluslar arası mesleki kuruluşları ile ilişki içinde olmayı, 7. Mesleki alanındaki gelişmeleri takip etmeyi, 8. Öğrencilerin eğitim gereksinimlerini optimum düzeyde çözümlemeyi amaç edinir.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Mevra AYDIN ÇİL


Başkan

Yaren KARABULUT


Başkan Yardımcısı

Sinem ÖZDEMİR


Takip Edin