E

Kulüp Hakkında


Birim

Tortum Meslek Yüksekokulu


Amaç

1. Öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve medya alanında etkinliklerde bulunarak sosyokültürel yönde gelişmelerini sağlamak. 2. Öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alarak kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasına ve bu yolda yapılacak her türlü aktiviteye destek olmak 3. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan diğer kulüpler ile ortak faaliyetler düzenlemek 4. İç ve dış paydaşlar işbirlikleri ile Ulusal ve Uluslararası çapta gerçekleştirilen kongre, seminer, bilgi şöleni, öğrenci kongrelerini v.b. faaliyetlerine katılmak, Erzurum Doğa Spor Fotoğrafçılık Kulübü olarak üstlenmek ve bu konudaki her türlü çalışmayı desteklemek. 5. TMYO Öğrencilerinin katılımını sağlamak amacıyla teknik geziler düzenlemek, 6. Araştırmacı, hızlı düşünen, başarılı, iş disiplinine sahip ve dinamik niteliklere sahip birey olmalarına katkı sağlamak genel amaçtır.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Öğr.Gör. Elçin ERCİŞ


Başkan

Salih BİLİCİ


Başkan Yardımcısı

Furkan GELDİ


Takip Edin