G

Kulüp Hakkında


Birim

Ziraat Fakültesi


Amaç

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal kültürel sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile akademik gelişmelerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içi ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.


Kulüp Yönetimi


Kulüp Danışmanı

Arş.Gör. Murat Emre TERZİOĞLU


Başkan


Başkan Yardımcısı


Takip Edin